30 12 13 14 info@okkr.dk

Persondatapolitik

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kunder
og leverandørers kontaktpersoner modtaget fra kontaktpersonen

OK Køkkenrenovering (OKKR) har registreret dine personoplysninger i form af dit navn og dine kontaktoplysninger. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig for at kunne besvare din henvendelse. 

I det omfang din henvendelse vedrører aflæggelse af en ordre, vil dine personoplysninger blive registreret for at kunne identificere dig som sælger eller aftager af varen af hensyn til levering og servicering af ordren. Oplysningerne vil ikke herudover blive anvendt til andre formål. 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen, idet du ved din henvendelse har givet samtykke til behandlingen af oplysningerne. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig. 

Oplysningerne videregives ikke. 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet OKKR benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser). 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget. 

Du kan anmode OKKR om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte OKKRs persondataansvarlige, Mathias Christensen på email: mch@okkr.dk

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kunder og leverandørers kontaktpersoner modtaget fra tredjemand 

OK Køkkenrenovering (OKKR) har registreret dine personoplysninger i form af dit navn og dine kontaktoplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere og kontakte dig i forbindelse med drøftelser omkring ydelser og leverancer indenfor vores forretningsområde. 

Oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål. 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, idet behandlingen sker som led i en indgået aftale, hvor behandlingen er nødvendig for, at OKKR kan opfylde sine forpligtelser i anledning af aftalen. Behandlingen sker desuden i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f på baggrund af en legitim interesseafvejning, idet OKKR har en legitim interesse i at kontakte kunder og leverandører vedrørende indgåelse, servicering og afvikling af aftaler inden for vores arbejdsområde. 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet OKKR benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser). 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget. 

Du kan anmode OKKR om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte OKKRs persondataansvarlige, Mathias Christensen på email: mch@okkr.dk

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om rådgivere modtaget fra rådgiveren 

OK Køkkenrenovering (OKKR) har registreret dine personoplysninger i form af dit navn og dine kontaktoplysninger. Oplysningerne vil blive brugt til at besvare din henvendelse. 

Oplysningerne vil herudover blive opbevaret i det omfang din henvendelse indebærer et element af rådgivning, for at OKKR kan tilrettelægge sin virksomhed således at det sker i overensstemmelse med reglerne hhv. dokumentere overholdelsen heraf. 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen idet du ved din henvendelse har givet samtykke til behandlingen af oplysningerne. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig. 

Oplysningerne videregives ikke. 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet OKKR benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser). 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlin-gen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget. 

Du kan anmode OKKR om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte OKKRs persondataansvarlige, Mathias Christensen på email: mch@okkr.dk

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om rådgivere modtaget fra tredjemand 

OK Køkkenrenovering (OKKR) har registreret dine personoplysninger i form af dit navn og dine kontaktoplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand. Oplysningerne vil blive brugt til at kontakte dig i forbindelse med spørgsmål inden for dit forretningsområde og deraf følgende rådgivning. 

Oplysningerne vil ikke blive anvendt til andre formål. 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f på baggrund af en legi-tim interesseafvejning, idet OKKR har en legitim interesse i at rette henvendelse til dig, hvor formålet med henvendelsen er at søge rådgivning omkring forhold, som anses for at ligge inden for dit kompetenceområde. 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet OKKR benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser). 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlin-gen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget. 

Du kan anmode OKKR om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte OKKRs persondataansvarlige, Mathias Christensen på email: mch@okkr.dk

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger fra ansøgere 

OK Køkkenrenovering (OKKR) har modtaget din ansøgning indeholdende dine personoplysninger i form af dit navn, adresse, kontaktoplysninger, uddannelsesbaggrund, fødselsdato samt dit cpr. nr., familieforhold og helbredsforhold i det omfang du har givet disse oplysninger. 

Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig i forbindelse med vores behandling af de indkomne ansøgninger og kontakte dig i den forbindelse. 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i den gældende persondataforordning, idet du, ved fremsendelse af din ansøgning, har givet sit samtykke til behandlingen af de pågældende personoplysninger. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig. 

Oplysningerne videregives alene i det omfang der indgås en ansættelsesaftale. Der henvises til OKKRs medarbejderoplysning, som udleveres i den forbindelse. 

Oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS. 

Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål (automatiserede afgørelser). 

Oplysningerne opbevares i op til 6 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen. 

Du kan anmode OKKR om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

Du har videre ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om, hvilke personoplysninger der behandles om dig. Du har endvidere ret til at få dine personoplysninger overført til anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte OKKRs persondataansvarlige, Mathias Christensen på email: mch@okkr.dk

 

OK Køkkenrenoverings persondatapolitik for rekruttering 

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til OK Køkkenrenovering (OKKR), er det vigtigt at gøre dig bekendt med OKKRs politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. 

OKKRs behandling af personoplysninger 

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces og i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

Personoplysningerne indsamles og opbevares af OKKR. OKKR behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning. 

Kontaktinformationer 

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og OKKRs håndtering af personoplysninger. 

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til Michael Riis på email: mri@okkr.dk

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart 

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget. 

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. OKKR kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed. 

Indhentning af referencer 

Da OKKR har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i OKKR, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke. 

Indhentning af offentligt tilgængelige oplysninger 

OKKR har mulighed for at indhente yderligere oplysninger om dig i det omfang de er offentligt tilgæn-gelige. OKKR har en berettiget interesse i at foretage baggrundstjek af ansøgere, herunder ved at søge offentligt tilgængelige oplysninger via Google, LinkedIn, Facebook, Twitter etc. – og det kan derfor ske uden forudgående samtykke. 

Følsomme oplysninger 

OKKR indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. 

Opbevaring af personoplysninger 

OKKR opbevarer oplysninger om jobansøgere hos leverandører inden- og udenfor EU/EØS. 

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. OKKR kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed. 2 

Periode for opbevaring af personoplysninger 

OKKR opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil OKKR har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil OKKR har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i OKKR, vil din ansøgning blive opbe-varet i løbet af dit ansættelsesforhold og 5 år efter ophøret af ansættelsesforholdet. 

Rettigheder 

I forbindelse med OKKRs behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder: 

– Ret til indsigt i hvilke personoplysninger OKKR behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse 

– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger 

– Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante 

– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling 

– Ret til at få flyttet dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) 

– Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200). 

 

Se vores landsdækkende TV reklame

Jeg vil gerne kontaktes